Disclaimer

De informatie en inhoud van de webwinkel is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De productinformatie is geschreven in beknopte vorm. Zij dient niet als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts of diëtist, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Esfythé als zodanig niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven. Met het gebruik van deze website (webwinkel) verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt.